Polityka Prywatności oraz Pliki Cookies 

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych jest:
  Kancelaria Leyk Adwokat Łukasz Leyk
  ul. Filarecka 3/3
  61-502 Poznań
  biuro@kancelarialeyk.pl
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 3. Korzystanie z witryny pod adresem www.kancelarialeyk.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” określeniem – „My”, „Administrator” jest też nazywany „Usługodawcą” .
 6. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Usługodawca jest Administratorem Danych swoich klientów. Przetwarzamy Twoje dane tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany bądź rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usług przez Usługodawcę;
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail podanym w pkt 1 niniejszej Polityki Prywatności.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na ich przetwarzanie tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń Usługodawcy związanych z wykonaną usługą lub jeżeli przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie niniejszej Polityki Prywatności i właściwych przepisów prawa.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy, tak samo jak My, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.

 

Pliki cookies

 1. Witryna używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystywane są następujące typy Plików Cookies:
  a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania Plikami Cookies jest dostępna na stronach:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fads%2Fpreferences
  https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
 6. Więcej o Plikach Cookies możesz przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

Prawa autorskie

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy serwisu lub innych podmiotów. Elementy, których Wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.