Cudzoziemcy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla obywateli Ukrainy oraz innych obcokrajowców. Z naszą pomocą osoby takie mogą dokonać weryfikacji swojego statusu prawnego, zalegalizować swój pobyt w Polsce (również osoby niepodlegające pod Specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy), a także zapewnić sobie prawo oraz możliwość wykonywania pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomagamy w szczególności w postępowaniach dotyczących:

  • nadania statusu uchodźcy,
  • udzielenia ochrony uzupełniającej,
  • udzielenia ochrony międzynarodowej,
  • uzyskania Karty Pobytu,
  • uzyskania Karty Polaka,
  • nadania obywatelstwa polskiego,
  • uzyskania meldunku, nadania nr PESEL oraz NIP.

Nasi prawnicy mają również doświadczenie w sprawach rodzinnych, obejmujących obcokrajowców m.in. w sprawach z zakresu uzyskiwania prawa do opieki nad małoletnimi czy pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem państwa obcego.

Nasi pracownicy biegle posługują się językiem angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.

Jak możemy Tobie pomóc?

Jesteś uchodźcą? Chcesz zalegalizować pobyt w Polsce? Starasz się o obywatelstwo polskie? Skontaktuj się z nami

Cudzoziemcy