Klient biznesowy

W ramach świadczonych usług oferujemy profesjonalne wsparcie prawne bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym także spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji, dostosowując zasady współpracy do indywidualnych potrzeb klienta (udzielanie porad i konsultacji może się odbywać w formie zdalnej lub stacjonarnej).

Zapewniamy obsługę prawną organów osób prawnych, w tym w szczególności przygotowywanie i czuwanie nad sprawnym przebiegiem zgromadzenia wspólników, zebrania zarządu czy rady nadzorczej.

Kładziemy szczególny nacisk na rzetelne opracowanie pod kątem merytorycznym projektów umów z kontrahentami, uchwał organów przedsiębiorstw, regulaminów, statutów oraz aktów wewnętrznych, zapewniamy wsparcie prawne w opiniowaniu projektów dokumentów dostarczanych przez Klientów.

Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania cywilnego lub administracyjnego, występujemy w sprawach egzekucyjnych aż do ich prawomocnego zakończenia.

Na życzenie Klienta bierzemy aktywny udział w negocjacjach z partnerami handlowymi lub innymi podmiotami.

Jak możemy Tobie pomóc?

Chcesz założyć spółkę? Odpowiadasz za długi spółki? A może chcesz odzyskać swoje wierzytelności? Skontaktuj się z nami.

Klient biznesowy