O nas

Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Naszą dewizą jest odważne myślenie, wychodzenie ponad utarte schematy, innowacyjne podejście do wykonywanych zadań, poszukiwanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb Klienta.

Korzystamy ze wsparcia specjalistów, z takich dziedzin jak ekonomia i podatki, doradztwo finansowe i pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich, rzeczoznawstwo i wycena nieruchomości, kryminalistyka i działalność detektywistyczna. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować skomplikowane projekty najbardziej wymagających Klientów.

Współpracownicy Kancelarii są w pełni dyspozycyjni, w zależności od potrzeb Klienta pomoc prawna świadczona jest zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i bezpośrednio w siedzibie lub miejscu zamieszkania Klienta. Nasi współpracownicy są stale dostępni za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

Nasz zespół

adwokat Łukasz Leyk

Łukasz Leyk

Adwokat

Założyciel Kancelarii, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwent Prawa oraz Podyplomowych Studiów Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swej pracy zawodowej, w tym w szczególności w procesach negocjacyjnych, umiejętnie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie wyniesione ze studiów psychologicznych.

W działalności zawodowej koncentruje się na prawnych aspektach obrotu nieruchomościami, ma bogate doświadczenie w sprawach upadłościowych oraz w sprawach przeciwko członkom organów spółek kapitałowych.

Ważnym aspektem praktyki zawodowej jest problematyka prawna dotycząca nieruchomości, w tym w szczególności obsługa prawna procesu sprzedaży nieruchomości, dochodzenie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod inwestycje celu publicznego, a także odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości, czy też z tytułu ograniczenia prawa własności, sprawy z zakresu służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Skutecznie reprezentuje interesy klientów, których prawa są wywłaszczane lub ograniczane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub specustaw branżowych, jak i klientów, którzy zostali pozbawieni swoich praw w latach minionych.

Każdą chwilę wolną od pracy spędza aktywnie, maratończyk, uczestnik wymagających biegów survivalowych, amator trekkingu.

aplikant adwokacki Jakub Racinowski

Jakub Racinowski

Aplikant adwokacki

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem adwokata Łukasz Leyk. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor, a także autor, licznych artykułów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w czasopiśmie prawno-naukowym „Młoda Palestra”.

Efektywnie występuje przed sądami, organami ścigania oraz administracji w sprawach karnych, rodzinnych, odszkodowawczych oraz z zakresu szeroko rozumianego prawa ubezpieczeń społecznych. Reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach zmierzających do uzyskiwania odszkodowań z tytułu nieruchomości wywłaszczonych w związku z inwestycjami publicznymi. Posiada doświadczenie w sferze przepisów dotyczących sytuacji prawnej oraz ochrony osób poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Przez wiele miesięcy uczestniczył w projekcie mającym na celu pomoc obywatelom Ukrainy.

Pasjonat wycieczek górskich. W wolnych chwilach zaczytany w książkach Aleksandra Krawczuka.

asystentka prawna Tatsiana Baranava

Tatsiana Baranava

Prawnik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawno-ekonomicznym oraz absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie.

Doskonale posługuje się językiem białoruskim oraz rosyjskim w mowie i w piśmie, biegle zna również język ukraiński oraz angielski. Doskonałe umiejętności organizacyjne, szeroka wiedza prawno-ekonomiczna i ogromne zaangażowanie – to atuty, dzięki którym daje gwarancję sprawnego przebiegu nawet najbardziej skomplikowanych projektów realizowanych przez Kancelarię.

Dzięki biegłej znajomości języków obcych stanowi nieocenioną pomoc w kontaktach z zagranicznymi Klientami Kancelarii.

Jej największą pasją jest taniec oraz śledzenie wszelkich nowinek technologicznych. W czasie wolnym podróżuje i w ramach wolontariatu pomaga potrzebującym wsparcia seniorom.