Nieruchomości

Zapewniamy profesjonale doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz obsługę prawną procesów inwestycyjnych. Pomagamy w uregulowaniu nawet najbardziej skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, włącznie z założeniem ksiąg wieczystych i ujawnieniem stosownych wpisów w księgach wieczystych. Skutecznie walczymy o należne naszym Klientom odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia prawa własności lub spadku wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Reprezentujemy interesy osób, wobec których wydane zostały decyzje ustalające opłaty planistyczne lub adiacenckie. W zakresie obsługi prawnej nieruchomości świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju.

Trudne nieruchomości to nasza specjalność!

Jak możemy Tobie pomóc?

Twoja nieruchomość ma być wywłaszczona? Są na niej sieci przesyłowe? A może starasz się o warunki zabudowy? Skontaktuj się z nami.

Nieruchomości