S11 w woj. wielkopolskim stan prac na poszczególnych odcinkach

Planowo za około 6 lat nowa droga ekspresowa S11 połączy aż cztery województwa, a po zakończeniu wszelkich prac realizacyjnych będzie liczyć ponad 580 km długości, z czego ponad 280 km to długość projektowanej S11 w województwie wielkopolskim. Nowa S11 powstanie częściowo w śladzie obecnej drogi krajowej nr 11, która połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską.

Trasę S11, zlokalizowaną w województwie wielkopolskim, podzielono na 7 mniejszych odcinków, które obecnie znajdują się na etapie pozyskania przez GDDKiA decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (4 z 7 odcinków) bądź rozpoznania przez organ środowiskowy II instancji odwołań od wydanych DŚU (2 z 7 odcinków). Natomiast w przypadku najbardziej zaawansowanego odcinka, tj. Oborniki – Poznań, GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych i zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zamierza podpisać kontrakt z wybraną firmą jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Procedura przetargowa jest w toku, na te chwilę wiadomo, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.         

Tak więc, aktualnie wspomniane odcinki S11 w woj. wielkopolskim prezentują się w następujący sposób:

 1. Szczecinek – Piła:
  • długość: ok. 59 km,
  • 08.2023 r. GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową nr WOO-II.420.8.2021.JC.85,
  • 2023 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przystąpiła do rozpatrzenia odwołania od DŚU,
  • etap: po rozpoznaniu odwołania od DŚU wykonawca przystąpi do opracowania Koncepcji programowej,
  • podpisanie umowy na realizację: IV kwartał 2025 r.,
  • lata realizacji: 2026 – 2029 r.
 1. Piła – Ujście:
  • długość: ok. 20 km,
  • 09.2023 r. GDDKiA złożyła wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej nr WOO-II.420.58.2023.JC.5,
  • etap: GDDKiA oczekuje na wydanie DŚU,
  • podpisanie umowy na realizację: I połowa 2026 r.,
  • lata realizacji: 2027 – 2030 r.
 1. Ujście – Oborniki:
  • długość: ok. 43 km,
  • 10.2021 r. GDDKiA złożyła wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej nr WOO-II.420.74.2021.JC.33,
  • etap: GDDKiA oczekuje na wydanie DŚU, nowy termin wyznaczono na dzień 02.04.2024 r.
 1. Oborniki – Poznań:
  • długość: ok. 22 km,
  • 04.2022 r. GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową nr WOO-II.420.102.2020.DZ.27,
  • 10.2023 r GDOŚ wydała decyzję uchylającą decyzję RDOŚ z dnia 11.04.2022 r. w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy,
  • 10.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A. (853 456 675,21 zł),
  • etap: komisja przetargowa analizuje złożone oferty w celu wyłonienia wykonawcy,
  • podpisanie umowy na realizację: I połowa 2024 r.,
  • lata realizacji: 2024 – 2028 r.
 1. Kórnik – Jarocin:
  • długość: ok. 43 km,
  • 12.2022 r. GDDKiA złożyła wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej nr WOO-II.420.74.2022.JS.24,
  • etap: GDDKiA oczekuje na wydanie DŚU, nowy termin wyznaczono na dzień 16.02.2024 r.
 1. Jarocin – Ostrów Wielkopolski:
  • długość: ok. 57 km,
  • 03.2023 r. GDDKiA złożyła wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej nr WOO-II.420.17.2023.JS.8,
  • etap: GDDKiA oczekuje na wydanie DŚU, nowy termin wyznaczono na dzień 29.03.2024 r.
 1. Ostrów Wielkopolski – Kępno:
  • długość: ok. 30 km,
  • 01.2023 r. GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową nr WOO-II.420.34.2021.EK.42,
  • 2023 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przystąpiła do rozpatrzenia odwołania od DŚU,
  • lata realizacji: 2025 – 2027 r.