Budowa drogi S1 na odcinku Kosztowy – Bielsko-Biała Zapoznaj się z aktualnym zaawansowaniem prac

#1 Gdzie zlokalizowano inwestycję?

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała jest w trakcie. Realizację inwestycji podzielono na 4 odcinki, tj.:

  • Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia
  • Odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)
  • Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice
  • Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim oraz bielskim, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice.

#2 Czy Twoja nieruchomość może być przejęta pod budowę drogi krajowej?

W związku z realizacją inwestycji dojdzie do wywłaszczenia nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym, a położonych w miejscowościach: Krasowy, Dziećkowice, Hołdunów, Gać, Imielin, Smardzowice, Lędziny, Górki, Goławiec, Ściernie, Jedlina, Międzyrzecze, Wola, Gilowice, Góra, Breszcze, Brzeszcze – Jawiszowice, Jawiszowice, Dankowice, Stara Wieś Dolna, Stara Wieś Górna, Pisarzowice, Wilamowice, Janowice, Hałcnów, Lipnik.

Z kolei na wielu nieruchomościach sąsiadujących z pasem drogowym dojdzie do przebudowy istniejącej tam infrastruktury przesyłowej lub budowy nowych elementów sieci przesyłowych. Właściciele części nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym stracą możliwość ich prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele.

#3 Na jakim etapie zaawansowania są prace budowlane?

Prace na poszczególnych odcinkach są w różnych stopniach zaawansowania.

W odniesieniu do odcinka I/A, w dniu 30.06.2023 r. Wojewoda Śląski przekazał zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia”.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku odcinka I/B, gdyż dwa miesiące później (tj. 30.08.2023 r.) Wojewoda Śląski przekazał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)” w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)”.

Z kolei, w sprawie odcinka III, dnia 5 maja 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii wydał decyzję nr DLI-II.7621.442022.AZ.5 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 17/2022 z dnia 27 września 2022 r., znak: IFXIII.7820.28.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Natomiast, na najbardziej zaawanasowanym etapie budowy znajduje się odcinek II, na którym od dnia 10 października 2022 roku trwają prace nad budową drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice. W dniu 27 września 2023 roku Zamawiający podpisał aneks z Wykonawcą robót, w którym zmieniono termin ukończenia prac na 26 lipca 2024 r.