Blog: Łukasz Leyk

Łukasz Leyk
Adwokat. Specjalizuje się w prawnych aspektach obrotu nieruchomościami. Posiada olbrzymie doświadczenie zdobyte w setkach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, których przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.