Obwodnica Strzepcza łącznik między ulicą Derdowskiego w Strzepczu (droga powiatowa 1419G) w kierunku ulicy Lipowej

Projekt załączony do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zakłada budowę drogi gminnej składającej się z jezdni głównej, drogi pieszo-rowerowej, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, poboczy oraz rowów chłonno-odparowujących. Droga o łącznej długości niespełna 1 km będzie się rozpoczynać nowym skrzyżowaniem (tzw. wyniesionym) na ulicy Derdowskiego, tam też dojdzie do przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych. Następnie przez działki nr 523, 65/2, 517/8, 516/6, 515, 514, 512/1, 511, 510/5, 508/1, 503, 502, 501, 500/11, 499/11, 498 i 569/9 pobiegnie w kierunku ulicy Lipowej.