Koleją do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino

Projekt budowlany pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”, prowadzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roli inwestora, jest na etapie żmudnych prac związanych z pozyskiwaniem dokumentacji projektowej, wymaganej do modernizacji i budowy linii kolejowej. Zgodnie z założeniem, Inwestycja ma objąć swoim zakresem północną część województwa pomorskiego, tj. powiat wejherowski i lęborski, oraz docelowo przyczynić się do usprawnienia dowozu ładunków na potrzeby budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, a następnie do powrotu pociągów pasażerskich na nieczynne obecnie linie kolejowe lub wykorzystywane tylko w sezonie letnim.

Jeszcze w czerwcu 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych na liniach kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino. Wartość zadania oszacowano na kwotę 47,0 mln zł netto, a jego sfinansowane powinno nastąpić ze środków budżetowych. W efekcie przetargu, z zgłoszonych 6 ofert, wyłoniono konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o., które mają za zadanie w ciągu 27 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy z Inwestorem, przygotować wspomnianą dokumentację i pozyskać decyzje administracyjne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, iż podpisanie umowy z Wykonawcami miało miejsce w dniu 10 marca 2023 roku, co oznacza, że czas na wykonanie zadania upływa w czerwca 2025 roku.

Wykonawca dokumentacji przygotuje m.in. koncepcję programowo-przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji:

  • Wariant I (tzw. podstawowy) zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka;
  • Wariant II (tzw. opcjonalny) obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Stęknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby.

Ostatnie doniesienia prasowe wskazuję na to, iż lokalizacja elektrowni może się jeszcze zmienić, a to najpewniej będzie się łączyć z koniecznością modyfikacji w/w planów.