Realizacja inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina – Plewiska”

Inwestycja w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina” to przedsięwzięcie o charakterze publicznym, które ma służyć poprawie bezpieczeństwa pracy północnozachodniego regionu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz warunkom wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Inwestycja połączy trzy stacje elektroenergetyczne (SE): rozbudowywane SE Dunowo i SE Piła Krzewina oraz nowobudowaną SE Żydowo Kierzkowo.

Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku Inwestor, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pozyskał decyzję nr 12/2022 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: WONS.420.30.2022.AW.AC.60. Jest to decyzja, która określa warunki, według których linia może być wybudowana z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Z informacji uzyskanych od Inwestora wiemy, że budowę linii energetycznej, o projektowanej długości 171 km, podzielono na 2 zadania inwestycyjne, tj.:

 1. „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska” – dalej jako Inwestycja nr 1,
 2. „Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina” – dalej jako Inwestycja nr 2.

W ramach realizacji Inwestycji nr 1 zostało wszczętych 15 postępowań administracyjnych o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, prowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego:

 1. znak IR-III.747.37.2019.8 – decyzja nr 10/2019 z dnia 15.04.2019 r.,
 2. znak III.747.38.2019.12 – decyzja nr 11/2019 z dnia 15.04.2019 r.,
 3. znak IR-III.747.39.2019.12 – decyzja nr 12/2019 z dnia 19.04.2019 r.,
 4. znak IR-III.747.40.2019.8 – decyzja nr 13/2019 z dnia 19.04.2019 r.,
 5. znak IR-III.747.42.2019.12 – decyzja nr 14/2019 z dnia 26.04.2019 r.,
 6. znak IR-III.747.43.2019.8 – decyzja nr 16/2019 z dnia 07.05.2019 r.,
 7. znak IR-III.747.44.2019.12 – decyzja nr 17/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
 8. znak IR-III.747.46.2019.12 – decyzja nr 20/2019 z dnia 06.06.2019 r.,
 9. znak IR-III.747.47.2019.8 – decyzja nr 19/2019 z dnia 05.06.2019 r.,
 10. znak IR-III.747.48.2019.8 – decyzja nr 21/2019 z dnia 18.06.2019 r.,
 11. znak IR-III.747.49.2019.8 – decyzja nr 22/2019 z dnia 17.06.2019 r.,
 12. znak IR-III.747.50.2019.8 – decyzja nr 23/2019 z dnia 24.06.2019 r.,
 13. znak IR-III.747.51.2019.8 – decyzja nr 24/2019 z dnia 24.06.2019 r.,
 14. znak IR-III.747.52.2019.8 – decyzja nr 25/2019 z dnia 11.07.2019 r.,
 15. znak IR-III.747.57.2019.8 – decyzja nr 27/2019 z dnia 20.06.2019 r.

Odcinek „Piła Krzewina – Plewiska” objął swoim zakresem teren województwa wielkopolskiego, składający się z 6 powiatów oraz 44 miejscowości, które wymienione są poniżej:

 • powiat czarnkowsko-trzcianecki: Marunowo, Sarbia, Gębice, Huta, Przybychowo, Krosinek, Połajewo, Krosin, Gębiczyn, Połajewo;
 • powiat pilski: Dziembowo, Chrustowo, Nowa Wieś Ujska, Jabłonowo, Węgłewo, Kruszewo, Krzewina;
 • powiat chodzieski: Nietuszkowo;
 • powiat obornicki: Górka, Niemieczkowo, Popówko, Urbanie, Bąblin, Kiszewo, Podlesie;
 • powiat szamotulski: Baborowo, Kąsinowo, Pamiątkowo, Chlewiska, Myszkowo;
 • powiat poznański: Kobylniki, Mrowino, Napachanie, Przybroda, Dalekie, Skórzewo, Batorowo, Sady, Swadzim, Tarnowo Podgórne, Dąbrowa, Dąbrówka, Gołuski, Plewiska.

W zakresie Inwestycji nr 2, z uwagi na fakt, iż inwestycja przebiega przez dwa województwa, wszczęto również 2 postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, które prowadzone są przez odpowiednio Wojewodę Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego:

 1. znak IR-III.747.5.2024.JN (stary znak: IR-III.747.39.2023.11) – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2024 z dnia 18.01.2024 r.;
 2. znak AP-4.747.11.2023.MM – sprawa jest na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Lokalizacja odcinka „Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina” obejmuje teren dwóch powiatów w województwie wielkopolskim i jednego w województwie zachodniopomorskim:

 • powiat złotowski (21 miejscowości): Paruszka, Żeleźnica, Dolnik, Skórka, Głubczyn, Lubnica, Lubniczka, Węgorzewo, Podgaje, Chwalimie, Łomczewo, Piecewo, Węgierce, Tarnówka, Bartoszkowo, Sokolna, Grudna, Radawnica, Kamień, Górzna, Zalesie;
 • powiat pilski (9 miejscowości): Brodna, Krzewina, Morzewo, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo, Grabówno, Rudna, Stare;
 • powiat koszaliński (33 miejscowości): Giezkowo, Laski Koszalińskie, Dunowo, Strzekęcino, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Zaspy Wielkie, Zaspy Małe, Bukówko, Pobądź, Świelino, Dargiń, Jatyna, Dobrociechy, Przydargiń, Głodowa, Boboliczki, Gozd, Górawino, Drzewiany, Żydowo, Gołogóra, Sępolno Wielkie, Sępolno Małe, Biskupice, Stępień, Drzonowo, Dyminek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Żółtnica, Drawień.

Ponadto, PSE S.A. poinformowało, że w zakresie Inwestycji nr 1 prace budowlano-montażowe zostały już zakończone, natomiast w przypadku Inwestycji nr 2 zakończenie prac budowlanych nad linią energetyczną przewidziane jest na grudzień 2026 roku. Właściciele nieruchomości objętych inwestycją mają prawo ubiegać się o wszczęcia postępowania
w sprawie o ustalenie odszkodowania za ograniczenie prawa własności.