S10 Szczecin – Piła stan prac na poszczególnych odcinkach

Droga ekspresowa S10 Szczecin – Piła, za niespełna 4 lata połączy węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły. Nowa droga będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, m. in.: Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Wybudowanie dwujezdniowej drogi S10 z dwoma pasami ruchu w każdą stronę nie tylko pozwoli na skrócenie czasu podróży, ale będzie też stanowić alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2, co zwiększy przepustowość innych połączeń drogowych.

Droga S10 Szczecin – Piła została podzielona na osiem odcinków realizacyjnych, które aktualnie prezentują się w następujący sposób:

 1. Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo:
  • długość odcinka: ok. 4,35 km,
  • w dniu 29.09.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 244,457 mln zł,
  • najtańszy oferent: konsorcjum NDI z ceną 187,343 mln zł,
  • GDDKiA jest w trakcie sprawdzania i weryfikacji ofert (wyboru oferty należy się spodziewać w najbliższych dniach).
 1. Stargard Wschód – Suchań:
  • długość odcinka: ok. 13,8 km,
  • w dniu 04.10.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 562,666 mln zł,
  • w dniu 13.03.2024 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę,
  • wykonawca: Budimex366 166 760,93 zł netto,
  • termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych.
 1. Suchań – Recz:
  • długość odcinka: ok. 19,6 km,
  • w dniu 04.10.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 835,063 mln zł,
  • w dniu 13.03.2024 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę,
  • wykonawca: konsorcjum Kobylarnia i Mirbud667 521 000,00 zł brutto,
  • lata realizacji: 2024 – 2028 r.
 1. Recz – Cybowo:
  • długość odcinka: ok. 15,1 km,
  • w dniu 29.09.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 991,547 mln zł,
  • najtańszy oferent: konsorcjum Kobylarnia i Mirbud – 647,000 mln zł,
  • GDDKiA jest w trakcie sprawdzania i weryfikacji ofert (wyboru oferty należy się spodziewać w najbliższych dniach).
 1. Cybowo – Łowicz Wałecki:
  • długość odcinka: ok. 16,6 km,
  • w dniu 29.09.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 677,757 mln zł,
  • w dniu 13.03.2024 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę,
  • wykonawca: Budimex492 089 901,00 zł netto,
  • termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych.
 1. Łowicz Wałecki – Piecnik:
  • długość odcinka: ok. 14,9 km,
  • w dniu 04.10.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 773,928 mln zł,
  • w dniu 13.03.2024 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę,
  • wykonawca: Budimex437 439 230,00 zł netto,
  • termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych.
 1. Piecnik – Wałcz:
  • długość odcinka: ok. 14,9 km,
  • w dniu 04.10.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 616,408 mln zł,
  • w dniu 19.02.2024 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę,
  • wykonawca: Budimex448 960 288,00 zł netto,
  • termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych.
 1. Wałcz – Piła:
  • długość odcinka: ok. 13,5 km,
  • w dniu 11.10.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg,
  • budżet na wykonanie zadania: 999,693 mln zł,
  • w dniu 13.03.2024 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę,
  • wykonawca: Budimex586 422 080,00 zł netto,
  • termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych.

Według założeń zamawiającego, wybrani wykonawcy będą mieli opracować projekt budowlany dla każdego z odcinków oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 10 miesięcy od podpisaniu umowy. Następnie, po uzyskaniu decyzji ZRiD (GDDKiA przewiduje 7 miesięcy na jej uzyskanie), nastąpi faktyczna realizacja robót budowlanych, która potrwa 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Planowane zakończenie wszelkich prac inwestycyjnych to 2028 r.