Jest decyzja o wyrażeniu zgody na budowę Obwodnicy Rogoźna

W dniu 19 lutego 2024 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) pn.: „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno”, co dało zielone światło wykonawcy robót do realizacji przedsięwzięcia.

Długość projektowanego odcinka to nieco ponad 7,1 km, który zakłada wykonanie dwóch rond łączących obwodnicę z istniejącą drogą wojewódzką nr 241, drogą krajową nr 11 i drogą powiatową nr 1352P. W dodatku, w ramach danej inwestycji drogowej zaprojektowano skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi, wiadukt nad linią kolejową, most nad rzeką Wełną i przepusty nad rzeką Rudką i Strugą Sokołowską oraz dodatkowe jezdnie, co ma na celu zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa drogowego.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnej ma obejmować 5 miejscowości, zlokalizowanych w powiecie obornickim, gminie Rogoźno, tj.: Rogoźno, Cieśle, Gościejewo, Laskowo, Pruśce. Właścicielom nieruchomości wywłaszczonym pod realizację inwestycji będzie przysługiwało prawo do odszkodowania, podobnie jak właścicielom nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym, których własność zostanie w jakimś stopniu ograniczona w związku z budową. 

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 97,3 mln zł, z czego 50%, tj. 48,7 mln zł, to wsparcie finansowe, udzielone samorządowi województwa wielkopolskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to 2026 rok.