Modernizacja i rozbudowa linii kolejowej nr 202 w ramach realizacji dwuetapowego projektu pt. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia – Słupsk” to inwestycja realizowana na obszarze całego województwa pomorskiego, o szerokim zakresie prac budowlanych, obejmującym m.in.: przebudowę układów torowych, wymianę nawierzchni, montaż urządzeń telekomunikacyjnych oraz modernizację peronów kolejowych i przystanków pasażerskich, łącznie z przejściami drogowo-kolejowymi.

Inwestycja oszacowana na kwotę ok. 1,5 mld zł uzyskała współfinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Projekt modernizacji linii kolejowej 202 podzielono na dwa odcinki:

  1. Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”– Część I Odcinek Gdynia Chylonia – Lębork,
  2. Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” – Część II Odcinek Lębork – Słupsk.

Powyższe odcinki są na różnych etapach opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej.

Dla odcinka I Gdynia Chylonia – Lębork w dniu 19 maja 2020 roku pozyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.180.2018.AJ.21 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizowanego przedsięwzięcia. Wspomniana decyzja środowiskowa jest ostateczna z datą 8 lipca 2020 roku. Kolejny etap to pozyskanie decyzji lokalizacyjnej.

Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskie Linie Kolejowe przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork ogłoszony zostanie w I połowie 2024 r.

Na odcinku łączącym Lębork ze Słupskiem (w tym stacja Słupsk), zakończono etap uzyskiwania decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz przystąpiono do prac remontowo-inwestycyjnych. Ten odcinek podzielono na cztery mniejsze etapy, dla których Wojewoda Pomorski wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

  • w dniu 14 grudnia 2022 roku nr WI-III.747.1.16.2022.NS dla części odcinka od km ~81+150 do km ~94+190, obejmującego takie miejscowości, jak: Lębork, Leśnice, Pogorzelice, Darżewo;
  • w dniu 3 marca 2023 roku nr WI-III.747.1.19.2022.AM dla części odcinka od km ~94+190 do km~118+000, obejmującego takie miejscowości, jak: Węgierskie, Chlewnica, Potęgowo, Głuszynko, Piaseczno, Strzyżyno, Łebień, Damnica Leśnictwo, Damnica, Karzniczka, Bięcino;
  • w dniu 24 listopada 2022 roku nr WI-III.747.1.36.2022.AM dla części odcinka od km ~118+000 do km~128+600, obejmującego takie miejscowości, jak: Słupsk, Siemianice, Jezierzyce, Bukówka, Grąsino;
  • w dniu 24 marca 2022 roku nr WI-III.747.1.16.2021.AM dla części odcinka od km ~128+600 do km~135+100, obejmującego takie miejscowości, jak: Widzino, Kobylnica, Słupsk.

Wszystkie wymienione wyżej decyzje są ostateczne, a także uzyskały rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 6 listopada 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z wykonawcami robót, tj. firmami Torpol S.A. i „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o. Pierwszy z wykonawców wykona prace związane z przebudową stacji Słupsk, zaś drugi zajmuje się pracami na odcinku od Słupska aż do Lęborka. 

Modernizacja odcinka II w ramach realizacji projektu „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia – Słupsk” ma za zadanie usprawnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżujących poprzez zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu podróży oraz zadbanie o zapewnienie lepszego dostępu do budowanej kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W tym celu przebudowie ulegnie dotychczasowy tor oraz drugi zostanie dobudowany, powstaną 3 nowe przystanki, a 7 będzie zmodernizowanych, ponadto komunikacja zostanie wzbogacona w urządzenia związane z kierowaniem ruchu i inne obiekty inżynierskie.

Prace modernizacyjno-inwestycyjne na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk, według harmonogramu rzeczowego, zostaną ukończone w 2026 r.