Bieżące informacje nt. budowy drogi ekspresowej S19 na Podlasiu

Realizacja drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim nabiera tempa i już dziś możemy obserwować jak na 4 z 14 odcinków, na które podzielono „ekspresówkę”, pojawiają się pierwsze efekty trwających tam prac budowlanych, a ponadto prześledzić historię zmian w pozyskiwaniu dokumentacji przedprojektowej i projektowej (decyzje środowiskowe i ZRiD) dla reszty odcinków nowopowstającej drogi.

Trasa S19 na Podlasiu, według założeń, będzie miała ponad 177 km długości, dwie jezdnie dwupasmowe wraz z pasm awaryjnym każda. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Inwestora, tj. GDDKiA, realizację inwestycji podzielono na 14 krótszych odcinków (nie licząc obwodnicy Bielska Podlaskiego). Poniżej została przedstawiona krótka charakterystyka każdego z nich.

 1. Kuźnica – Sokółka:
  • długość: ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP),
  • 12.2023 r. Wojewoda Pomorski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD),
  • 01.2024 r. GDDKiA przekazała plac budowy wykonawcy robót – firma PORR,
  • wartość inwestycji: 526,22 mln zł,
  • etap: kończą się roboty ziemne i rozpoczyna się budowa obiektów inżynierskich,
  • termin ukończenia prac: 2024/2025 r.
 1. Sokółka – Czarna Białostocka:
  • długość: ok. 24,1 km,
  • 06.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg, oferty złożyło 12 firm,
  • 11.2023 r. GDDKiA wybrała wykonawcę robót – firma Stecol Corporation,
  • wartość inwestycji: 828,8 mln zł,
  • etap: w przetargu – kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  • lata realizacji: 2025 – 2028 r.
 1. Czarna Białostocka – Białystok Północ:
  • długość: 13 km,
  • 07.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg, oferty złożyło 10 firm,
  • 12.2023 r. GDDKiA wybrała wykonawcę robót – firma Unibep,
  • wartość inwestycji: 347,7 mln zł,
  • etap: w przetargu – kontrola uprzednia PUZP,
  • lata realizacji: 2025 – 2028 r.
 1. Białystok Północ – Dobrzyniewo:
  • długość: ok. 8,8 km,
  • 08.2023 r. GDDKiA ogłosiła przetarg, oferty złożyło 10 firm,
  • 12.2023 r. GDDKiA wybrała wykonawcę robót – firma Unibep,
  • wartość inwestycji: 320,8 mln zł,
  • etap: w przetargu – kontrola uprzednia PUZP,
  • lata realizacji: 2025 – 2028 r.
 1. Dobrzyniewo – Białystok Zachód:
  • długość: ok. 10,2 km,
  • 05.2022 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRiD,
  • wartość umowy: 405,6 mln zł,
  • etap: w realizacji – GDDKiA oczekuje na decyzję ZRID,
  • termin ukończenia robót wynikających z umowy – 19 listopada 2024 r.
 1. Białystok Zachód – Białystok Księżyno:
  • długość: 16,6 km,
  • 07.2023 r. GDDKiA otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • etap: GDDKiA otrzymała nową DŚU.
 1. Białystok Księżyno – Białystok Południe:
  • długość: 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65,
  • 07.2023 r. GDDKiA otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • etap: GDDKiA otrzymała nową DŚU.
 1. Białystok Południe – Wojszki:
  • długość: ok.  11,2 km,
  • 07.2023 r. GDDKiA otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • etap: GDDKiA otrzymała nową DŚU.
 1. Wojszki – Deniski (most na Narwi z dojazdami):
  • długość: 3,9 km,
  • 07.2023 r. GDDKiA otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • etap: GDDKiA otrzymała nową DŚU.
 1. Deniski – Haćki:
  • długość: ok. 6,6 km,
  • 09.2021 r. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą – firma Budimex,
  • wartość inwestycji: 325,9 mln zł,
  • etap: w realizacji – GDDKiA oczekuje na decyzję ZRID.
 1. Haćki – Bielsk Podlaski Zachód:
  • długość: ok. 11,2 km,
  • 08.2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  • 09.2023 r. wykonawca robót – firma Budimex – wszedł na plac budowy,
  • wartość inwestycji: 325,9 mln zł,
  • etap: w realizacji – trwa budowa,
  • termin ukończenia prac: III kwartał 2025 r.
 1. Bielsk Podlaski Zachód – Boćki:
  • długość: ok. 12,2 km,
  • 10.2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  • 10.2023 r. GDDKiA przekazała plac budowy wykonawcy robót – firma Strabag,
  • wartość inwestycji: 309,4 mln zł,
  • etap: w realizacji – trwa budowa,
  • termin ukończenia prac: 16 czerwca 2025 r.
 1. Boćki – Malewice:
  • długość: ok. 15,9 km,
  • 10.2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  • 10.2023 r. GDDKiA przekazała plac budowy wykonawcy robót – firma Strabag,
  • wartość inwestycji: 309,3 mln zł,
  • w realizacji – trwa budowa,
  • termin ukończenia prac: 2025 r.
 1. Malewice – Chlebczyn:
  • długość: ok. 25,1 km,
  • 10.2022 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRiD,
  • etap: w realizacji – GDDKiA uzyskała ZRID,
  • termin ukończenia prac: 2 maja 2025 r.
 1. Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66:
  • długość: 2,8 km (GP),
  • 07.2023 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRiD,
  • etap: w realizacji – GDDKiA oczekuje na decyzję ZRID.